Vårdidé

Vacker natur

Kulabodan är beläget i Säter på Billingens sluttning, ca 1 mil utanför Skövde. Det är nära till naturen men ändå lagom avstånd till tätorten. Behandlingshemmet består av flera hus. Barnen och ungdomarna har sina egna rum i huvudbyggnaden.

Vår idé

Kulabodan ger en heltäckande vård och behandling. Vår idé bygger på individuell utveckling med stöd av professionellt behandlingsarbete och pedagogik. För många barn och ungdomar är det livsavgörande att ha kvar en levande relation till anhöriga och andra viktiga personer, trots långvarig vistelse på institution.

En placering på hemmet omfattar

  • Diagnosticering och individuell vårdplanering.
  • Psykoterapi.
  • Kontakt och arbete med ursprungsfamiljen och övriga betydelsefulla personer.
  • En meningsfull fritid med aktiviteter utifrån vars och ens behov.
  • Resor, kläder samt all övrig utrustning under vårdtiden.
  • Möbler till det egna rummet, vilka ungdomarna får ta med sig när de flyttar.

Omedelbar behandling

När en ung människa behöver hjälp är det nödvändigt att omedelbart kunna sätta in den behandling som krävs.