Erfarenhet & kompetens

På behandlingshemmet arbetar förutom ledningsgruppen, ett tjugotal behandlingsassistenter med varierande grundutbildning: socialpedagog, socialpsykolog, sjuksköterska, socionom, förskollärare, fritidsledare och skötare. Personalgruppen har vidare utbildning inom familjeterapi, Psykodrama, TA, DBT, Marte Meo och narrativ terapi, Hästterapi enligt EAGALA-modellen.

Sil kvalitetsindex

Skandinavisk Sjukvårdsinformation har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter har de intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.