Traditioner

Kulabodans traditioner

Att vara en del i ett sammanhang, i en kultur och i en grupp är en viktig del av identitets skapandet för oss människor. Därför tycker vi på Kulabodan att det är viktigt med traditioner, vi lägger stor vikt vid gemensamt firande av olika högtider och andra, för oss, viktiga dagar.