Stationer

Kulabodans stationer

En central del i behandlingsarbetet är våra stationer. De bygger på vår ide om växande genom kreativa utryck och att få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med djur och natur mm. Därför arbetar vi med musik, bild, hästar, friluftsliv och snickerier mm. Vi har ett samarbete med musikpedagog, konstnärer och andra professionella inom aktuella områden.