Skola

Kulabodans skola

Vi på Kulabodan vill hjälpa ungdomen att hitta och utveckla de förmågor som vi vet att alla har. Därför anpassar vi skolgången individuellt efter intresse och förmåga i samarbete med närliggande skolor. Undervisning kan ske både individuellt och i grupp samt vara förlagd både på Kulabodan och i skolan. Vi har behandlingsassistenter med särskilt ansvar för pedagogiska frågor.