Läkare

Kulabodans läkare

Vi har en läkare kopplad till verksamheten, Peter Jansson specialist Barn och Ungdomspsykiatri, kommer till Kulabodan en heldag varannan vecka. Peter har lång erfarenhet av Barn och Ungdomspsykiatri öppen/sluten vård. Samt behandlingshem.