Behandlingsinnehåll

Traditioner

Att vara en del i ett sammanhang, i en kultur och i en grupp är en viktig del av identitets skapandet för oss människor. Därför tycker vi på Kulabodan att det är viktigt med traditioner, vi lägger stor vikt vid gemensamt firande av olika högtider och andra, för oss, viktiga dagar.

Aktiviteter

På Kulabodan kan man göra en mängd olika aktiviter utifrån sina förutsättningar och intresse. Det kan vara allt från aktiviteter utanför Kulabodan som att spela bowling, gå på bio, konsert, idrotts och musikevenemang, till aktiviteter på hemmaplan som att spela pingis, pyssla med djuren, se på film eller gå ut i vår vackra natur.

Skola

Vi på Kulabodan vill hjälpa ungdomen att hitta och utveckla de förmågor som vi vet att alla har. Därför anpassar vi skolgången individuellt efter intresse och förmåga i samarbete med närliggande skolor. Undervisning kan ske både individuellt och i grupp samt vara förlagd både på Kulabodan och i skolan. Vi har behandlingsassistenter med särskilt ansvar för pedagogiska frågor.

Stationer

En central del i behandlingsarbetet är våra stationer. De bygger på vår ide om växande genom kreativa utryck och att få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med djur och natur mm. Därför arbetar vi med musik, bild, hästar, friluftsliv och snickerier mm. Vi har ett samarbete med musikpedagog, konstnärer och andra professionella inom aktuella områden.

Läkare

Vi har en läkare kopplad till verksamheten, Peter Jansson specialist Barn och Ungdomspsykiatri, kommer till Kulabodan en heldag varannan vecka. Peter har lång erfarenhet av Barn och Ungdomspsykiatri öppen/sluten vård. Samt behandlingshem.